Allmänna villkor

Allmänna villkor

Breaking Point Sweden AB, org nr 559248-9974, tillhandahåller en unik tjänst där kunder bokar en tid och med diverse tillhyggen ges möjlighet att förstöra noga utvalda varor i för ändamålet avsedd lokal.Aktuella villkor och övrig information om våra tjänster återfinns på vår hemsida, breakingpoint.se.

PERSONUPPGIFTER
Breaking Point lagrar den information som anges vid beställning. Denna information behövs för att kunna erbjuda en trygg och bra tjänst. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på vår hemsida, breakingpoint.se.

TJÄNSTER OCH SÄKERHET
Breaking Point har som mål att alltid hålla hemsidan uppdaterad för eventuella förändringar i tjänsteutbudet.
Breaking Point arbetar för att utnyttjandet av våra tjänster ska vara så säkra som möjligt för våra kunder. Alla kunder ska använda den säkerhetsutrustning som tillhandahålls och följa de riktlinjer som ges inför varje besök.Breaking Point tillämpar ett maxantal för deltagare per rum. Breaking Point erbjuder även kund möjlighet att ensamt utnyttja ett rum. Skador som sker i lokal till följd av brutna säkerhetsregler kan komma att ersättas av kund. Uppkommer reparationskostnader till följd av att säkerhetsinstruktion inte följs faktureras kund som står på bokningen. Breaking Point tillämpar 15 dagars faktura.

ANSVAR FÖR PERSON- OCH SAKSKADOR
Nyttjandet av tjänsterna är till sin natur förenat med viss risk för skada. Varje kund som godkänner dessa villkor är medveten om och accepterar risken för person- och sakskador vid nyttjandet av tjänsterna.Kunden nyttjar tjänsten på egen risk och Breaking Point ansvarar inte för skador som uppstår på grund av eller i samband med nyttjandet av våra tjänster, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas Breaking Point till last.Kunden är själv ansvarig för att ha ändamålsenliga försäkringar som täcker eventuella skador som kan uppstå vid utövandet av tjänsterna. Ni som genomför bokning ansvarar för att medverkande har fått ta del av dessa villkor och regler.

BESTÄLLNING OCH BETALNING
Alla personuppgifter som anges i bokningsformuläret ska vara korrekta. Breaking Point ansvarar inte för utebliven tid till följd av otillräcklig eller felaktig information i bokningsformuläret.Kunden kan välja att betala för sin bokning direkt via hemsidan eller på plats. Betalning kan ske via Swish eller med bankkort.

AVBOKNING, REKLAMTION OCH ÅNGERRÄTT
Kund har rätt att avboka sin bokning/köp av vår tjänst med full återbetalning senast 24 timmar innan bokad tid för utövande av tjänsten.
Avbokar kund sin bokning/köp senare än 24 timmar innan bokad tid så har Breaking Point rätt att kräva kunden på full betalning.
Kunden är med detta medveten om att bokningar/köp som genomförs kortare tid än 24 timmar innan bokad tid för utövande av tjänsten, innebär att kunden kan krävas på full ersättning även om kunden vill avboka sin bokning/köp.
Tjänsten omfattas inte av ångerrätt då den avser en fritidsaktivitet som Breaking Point ska tillhandahålla på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod. För företag gäller av-/ombokning minst 14 dagar före bokad tid. För det fall att grupp eller företag av-/ombokar mellan 7-14 dagar före bokad tid fakturerar Breaking Point 30 procent i ombokningsavgift. För det fall att grupp eller företag av-/ombokar mellan 3-6 dagar före bokad tid fakturerar Breaking Point 50 procent i avbokningsavgift. Vid senare av-/ombokning debiteras hela beloppet. Breaking Point förbehåller sig att debitera 100 procent av bokat personantal vid gruppbokningar även om antalet personer blir lägre. För presentkort gäller en giltighetstid om 12 månader från köptillfället. Kund måste boka en tid inom presentkortets giltighetstid. I de fall Kund inte har bokat in sig inom presentkortets giltighetstid anses det förbrukat.

MISSBRUK
Breaking Point lagrar kundens IP-adress och annan information om kundens internetleverantör för att vid eventuellt missbruk av tjänsten kunna spåra upp beställaren. Mer information om lagringen av personuppgifter hittar du i vår personuppgiftspolicy. Vi polisanmäler och utreder alla typer av missbruk av våra tjänster.

VILLKORSÄNDRINGAR
Breaking Point har rätt att ändra dessa villkor. Aktuella villkor återfinns alltid på hemsidan.

KONTAKTUPPGIFTER
Breaking Point Sweden AB, org nr 559248-9974, kan du kontakta på